geologia        hydrogeologia        geologia inżynierska        geologia złożowa        ochrona środowiska
elgeo

Witaj drogi kliencie....

xxxxxx

 

tutaj będzie nowy tekst.....


Geolog, hydrogeolog, geotechnik, geolog inżynierski, wiertnica, świder, gryzer, szneki, rury wiertnicze, Gorzów Wielkopolski, powiat Strzelecko-Drezdenecki, powiat Gorzowski, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Wielkopolskie i inne powiaty...wody podziemne, studnia, ujęcie wody podziemnej ,studnia głębinowa, czyszczenie studni, naprawa studni, renowacja studni, piezometry, wiertnictwo hydrogeologiczne, ochrona wód podziemnych, odwodnienia, odwierty, strefy ochronne ujęć, wiercenie i budowa płytkich studni, nawadnianie ogrodów, podlewanie ze studni, próbne pompowanie otworów studziennych, otwór eksploatacyjny, otwórbadawczy, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty robót geologicznych, pompy głębinowe, analiza chemiczna wody, lej depresji, oddziaływanie ujęcia, oddziaływanie odwodnienia, mapy hydrogeologiczne, zasięg działania studni, żyły wodne, wiertnica, świder, gryzer, szneki, rury wiertnicze, urządzenia wiertnicze drenaż, studnie chłonne i depresyjne.geotechnika, badania geotechniczne, grunty budowlane,  wody gruntowe,  grunty nienośne, grunty słabonośne, badania laboratoryjne i polowe gruntów, odwierty, sondowania, opinie geotechniczne, analiza granulometryczna, VSS, płyta dynamiczna, sonda DPL, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, projekty robót geologicznych, fundamenty, pale, nośność gruntów, mechanika gruntów, badania pod fundamenty, drenaż, badania Proctora, grunty organiczne, gytie, torfy, zagęszczenie gruntów, stateczność skarp, moduł odkształcenie pierwotnego,  moduł odkształcenie wtórnego, podłoże budowlane, nasypy, badanie nasypów, posadowienie na gruntach, posadowienie na torfach, przekroje geotechniczne, badanie zagęszczeń, stabilizacja

kruszywa, złoża, żwir, piaski, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszyw, odwierty poszukiwawcze, frakcja żwirowa, otoczaki, kamieniebadania zanieczyszczeń gruntu i wód, monitoringdo zagospodarowania...
elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo

 elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo 

elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo

elgeo elgeo elgeo elgeo elgeo                                                                                elgeo@elgeo.pl                                    606 986 910
stat4u
ELGEO - usługi geologiczne, www.elgeo.pl 2009- 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"